SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Doğduğumuz ve doyduğumuz topraklara karşı sorumluyuz!

Bizim için sürdürülebilirlik, doğduğumuz ve iş yaptığımız topraklara saygıdır!

Herkesi ortak bir paydada buluşturarak geleceğe taşıyacak unsurları bir araya getirir.

Gümüştaş’ta “sürdürülebilir madencilik” için olmazsa olmaz 4 ilkemiz var:

Ekonomik kalkınma

Sosyal sorumluluk

Çevre koruma

Şeffaf yönetim

Dünyanın sosyo-ekonomik ve ekosistemsel açıdan gelişim ve ilerleme içinde olmasından dolayı doğal kaynaklara ihtiyaç, çevre için ciddi ve artan bir risk oluşturur. Madencilik faaliyetlerimiz sırasında çevreyi korumanın yanı sıra, ekonomik ve sosyal dengenin sürdürülebilirliğini esas alıyoruz.

Doğal kaynakları verimli kullanmak için, fosil yakıt ve su tüketimini asgariye indirme çalışmalarımızı hem madencilik aşamasında, hem de flotasyon ve liç tesislerimizde artırarak sürdürüyor ve bunu geleceğimize karşı en önemli ödevimiz olarak görüyoruz.

Ekosisteme hassasiyet politikamızın, çalışmalarımızı tavizsiz bir sorumlulukla yürüttüğümüz takdirde gerçek anlamda hayata geçirilip sürdürülebilir olacağını biliyoruz. İşletme ve tesislerimizin tükettikleri enerjinin azaltılması, doğaya zararlı kimyasalların %100 bertaraf edilmesi, üretim sırasında çevreye duyarlı, geri dönüşümlü malzemelerin tercih edilmesi ve yenilenebilir yakıt kullanımı için yapılan Ar-Ge faaliyetleri işimizin en önemli kısmını oluşturuyor.

Üretim faaliyetlerimiz boyunca şu konuları her zaman gündemimizin en ön sırasında tutuyoruz:

Asgari enerji tüketimi

Doğaya zararlı kimyasalların tamamen yok edilmesi

Geri dönüşebilir malzeme kullanımı

Malzeme kullanımında türve miktarın azaltılması

Kullanılan malzemelerin kurum bünyesinde başka alanlarda tekrar değerlendirilmesi

Yerel nüfusa katma değer sağlanması

Üretimimizde yapacağımız her ekolojik gelişmenin, üretim esnasında, tedarik zincirinde ve nihai tüketicinin kullanımında bir çok ekolojik etkiyi iyileştireceğinin farkında olarak sürdürülebilirliğe ayırdığımız kaynağı sürekli artırma hedefiyle çalışıyoruz.

Gönül almak değil istihdam sağlamak için 85 bin elma ağacı!

İşletmelerimizi kurarken, civar köyde yaşayanlara nasıl değer katabileceğimizi düşünüyoruz. Kadınlar için de istihdam yaratabilmek amacıyla, zenginleştirme tesislerimizin yeraldığı Niğde, Tepeköy’de 85.000 ağaç dikerek elma bahçesi kurduk. 40 aileye yeni işimkanı sağlayan bahçemiz, maharetli kadınların alın teriyle her yıl ülke ekonomisine 300 ton sağlıklı elma kazandırıyor.