SOSYAL SORUMLULUK

Doğduğumuz ve iş yaptığımız topraklar kadar, bu bölgelerde yaşayanlara karşı da sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Cevher üretim ve zenginleştirme tesisi yatırımı yaptığımız bölgelerde, civar köyde yaşayanların ihtiyaçlarını takip ediyor, sahip olduğumuz ekipman, ekip yada bilgi birikimini onlarla paylaşıyor, ayni ve maddi desteklerle katkıda bulunuyoruz.

Muhtarlarımızla işbirliği içinde, köyde yapılacak bakım, tamir, asfaltlama vb. işler için iş makinesi, arazöz ve inşaat malzemelerinin yanısıra, işgücü desteği sağlıyoruz. Aynı zamanda hem çocuk parkı, sağlık ocağı, okul, cami ve öğretmenevi gibi kamusal alanların fiziksel koşullarının hem de su şebekesi, atık toplama, enerji dağıtımı, internet gibi altyapısal koşulların iyileştirilmesine destek veriyoruz. Okul ve öğrencilerimizin burs, akıllı tahta, yazıcı, bilgisayar, tablet gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Acil durumlarda şirket ambulansımızı hasta nakli için hizmete sunuyoruz. Yakıt ve gıda desteği sağladığımız gibi, ceviz, kiraz, pekmez gibi yöresel ürünleri satın alarak köyün ekonomisine de katkıda bulunmaya çalışıyoruz.