NİĞDE TEPEKÖY ÇİNKO, KURŞUN, PİRİT FLOTASYON TESİSİ

Tepeköy’deki zenginleştirme tesisinin yanına 2020 yılında sülfit zonundan üretilen kompleks cevherin (kurşun, çinko ve pirit cevheri) işlenmesi için 125.000 ton/yıl kapasiteli bir pilot flotasyon tesisi kuruldu. Kapasitesi 400 ton/gün olan pilot flotasyon tesisinden, ayrı ayrı olmak üzere kurşun, çinko ve pirit konsantreleri elde ediliyor. Ortalama Pb+Zn besleme tenörü %5-5,5 ve beslenen pirit cevheri içindeki ortalama Au tenörü 3-3.5 gr/tondur.

2020 sonunda yapılan hazırlık ve üretim çalışmaları kapsamında, yaklaşık 125.000 ton sülfit cevher üretimi gerçekleştirildi. 2021’de ise 150.000 ton sülfürlü cevher işlenilmesi planlanıyor.