NİĞDE TEPEKÖY ALTIN, GÜMÜŞ ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ

Bolkar 1 ve 2 yer altı madenlerinde üretilen oksitli cevher, kara yoluyla yaklaşık 40 km mesafedeki Tepeköy’de yer alan cevher zenginleştirme tesisine taşınıyor. 526.000 metre karelik alanda hizmet veren tesiste, tank liçi yöntemiyle işlenen cevherlerden dore altın ve gümüş elde ediliyor.

Temmuz 2011'deki ÇED onaylı kararın ardından inşaatına başlanan tesis, üretim faaliyetlerine 2012’nin ilk çeyreğinde başladı. Yıllık 130.000 ton cevher işleme kapasitesi bulunan tesiste, ortalama 8,5 gr/ton Auve 220 gr/ton Ag besleme tenörüyle 17 ton/saat tüvenan cevher işleniyor. Kesintisiz üretim yapılan tesis, kırma-eleme, öğütme-boyutlandırma, sıcak kireç, liç, katı-sıvı ayrımı, solüsyon hazırlama, bozundurma (detoks), izabe (dökümhane), ADT ve kimyasal reaktif besleme olmak üzere toplam 10 üniteden oluşuyor.

Tepeköy Zenginleştirme Tesisi’nde kimyasal analiz laboratuvarının yanı sıra, işlenecek tüvenan cevherden maksimum kazanım elde edilmesi için Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı teknolojik test laboratuvarı bulunuyor. Burada başta altın, gümüş gibi değerli, kurşun, çinko, bakır, demir gibi baz metallerin analizlerinin yanı sıra, tesiste kullanılan kimyasalların kontrolü ve dore analizleri yapılıyor.

Tesis bünyesinde ayrıca, ihtiyaç duyulan elektrik ve ısı enerjisini sağlamak amacıyla kurulan ve doğalgazla çalışan 3 MW bir kojenerasyon sistemi yer alıyor. Sistem, 1242 kW termal ve 1286 kW elektrik enerjisi üretme kapasitesine sahiptir.

Faaliyetlerimiz, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de istenilen bildirimler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın EÇBS Sistemi (BEKRA) üzerinden yapılmıştır. Dahili Acil Durum Eylem Planı, hazırlanarak BEKRA sistemine yüklenmiştir. İşletmemiz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiş olup, Yönetmeliğin Madde 11 hükümleri gereğince hazırlanması gereken “Güvenlik Raporu”, hazırlanmıştır. Yönetmeliğin Madde 16 hükmü gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.