NİĞDE BOLKAR MADENİ

Niğde Bolkar Oksit maden sahası, Orta Toros Dağları civarındaki Maden köy beldesinin 1,5 km doğusunda yeralıyor. Polimetalik (Pb, Zn, Au, Ag) maden yatağı olarak tanımlanan Niğde Bolkar Madeni, antik çağlardan beri zengin maden cevherlerinin bulunduğu ve Hititlerden başlayarak Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bilinen Bolkar bölgesinde konumlanıyor.

2007 yılında Gümüştaş bünyesine katılan Bolkar 1 ve 2 ruhsat alanlarında oldukça aktif bir arama projesi oluşturulurken, yeraltında bulunan düzinelerce Antik Roma çalışmalarının varlığı, arama çalışmaları için yönlendirici bir rol üstleniyor.

Niğde Bolkar Madeni, hem yerüstü hem de yeraltında yürütülen faaliyetlerin sonucunda, 2012 yılında oksitli zonda üretime başladı ve üretilen tüvenan cevher Tepeköy’de kurulan zenginleştirme tesisinde işlenerek ilk gümüş ve altın doresi elde edildi. Bugüne kadar toplam 50.000 metre yeraltı ve yerüstü sondajı yapılırken, çalışmalar halen yeraltında devam ediyor. En son yapılan dahili çalışmalar sonucunda Bolkar 1 ve 2 bölgelerinde ortalama Au 4 gr/ton, Ag 160 gr/ton tenörlerinde toplam 250.000 ton işletilebilir oksitli cevherin olduğu belirlendi.

Niğde Bolkar Oksit yeraltı madeninden yıllık ortalama 3,5-4 gr/t Auve 120-160 gr/ton Ag tenörlerinde yaklaşık 60.000 ton oksitli cevher üretimi yapılıyor.