İŞ GÜVENLİĞİ (İSG)

İSG Politikamız

Gümüştaş Madencilik olarak yaşamı, sağlığı ve çevreyi korumayı, her çalışanımıza güvenli bir işortamı sağlamayı, yapılacak tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm mevzuata uygun olarak çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Bu doğrultuda, çalışanlarımız, hizmet aldığımız alt işverenlerin çalışanları ve ziyaretçiler için aşağıdaki çalışmaları yapmayı İSG politikası olarak benimsiyoruz:

Tüm paydaşlarımızın sağlık ve güvenliklerini temin etmek için yürürlükteki tüm mevzuata uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç-gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmak ve kullanılmasını sağlamak

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketlerin olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak

Üretimi durduracak bile olsa, çalışanlarımızın ve alt işveren çalışanlarının tehlikeli bir işi yapmayı reddetmelerini sağlamak

Mevzuata uygun olarak çalışanlara işe giriş, iş sağlığı ve güvenliği, acil durum, tahlisiye ve özel eğitimler vermek

Meslek hastalıklarına karşı önceden önlem almak amacıyla her yıl sağlık taraması yaptırmak

Ortam ve kişisel maruziyet, elektrik topraklama, iş makineleri ve sığınma istasyonlarının ölçümlerinin yanı sıra otomatik ve normal yangın söndürme tüplerinin, gaz izleme sabit ve seyyar cihazlarının, kaldırma araçları ve basınçlı kapların kontrollerini periyodik olarak yapmak

Çünkü çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği, bizim mutluluğumuzdur.