GÜMÜŞHANE KIRKPAVLİ ARAMA PROJESİ

Kırkpavli arama sahası, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane’nin 7 km batısında yer alıyor. Ruhsat sahası, eski Gümüşhane’nin merkezinde olup bu bölgede madencilik faaliyetlerinin 13. yüzyılda başladığı biliniyor. Ruhsat sahası ağırlıklı olarak altın, gümüş ve bakır minerallerinin yanında sülfürlü kurşun ve çinko da içeren polimetalik bir zon olan Kuzeydoğu Türkiye’de Doğu Pontid Tektonik Birliği’nin güney bölümünde bulunuyor.

2020’ye kadar toplam 30.000 metre yerüstü sondajı yapılan proje kapsamında, aynı yıl içinde RPM Global danışmanlık şirketi tarafından JORC koduyla uyumlu kaynak raporu hazırlandı. Yılın son çeyreğinde ise Kırkpavli Projesi için yapılan teknik değerlendirme çalışmaları kapsamında projenin detay arama aşamasına geçilmesine ve faaliyetlere hem yeraltı hem de yerüstünden devam edilmesine karar verildi. Bununla birlikte, Gümüşhane Çinko, Kurşun, Bakır Flotasyon Tesisi’ndeki kapasite boşluğunu doldurmak amacıyla, üretimi öngörülebilen cevher içinde yeraltı üretim faaliyetlerinin başlatılması kararlaştırıldı. Bu bağlamda 2021 yılının başında hem yüzeyden hem de yeraltından olmak üzere detaylı bir arama sondaj programı başlatıldı. Sondaj çalışmalarının yanı sıra 2022 yılının başında güncellenmesi planlanan yeni kaynak modelini destekleyecek yapısal model, jeoteknik ve hidrojeleoji gibi çalışmaların da 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor.