GÜMÜŞHANE ÇİNKO, KURŞUN, BAKIR FLOTASYON TESİSİ

Hazine Mağara Madeni’nden ve Kırkpavli Arama Projesi’nden üretilen tüvenan cevher, karayoluyla 18 km mesafedeki Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan zenginleştirme tesisine naklediliyor. 218.000 metre karelik alanda hizmet veren tesiste, flotasyon yöntemi uygulanarak cevher zenginleştirmesi yapılıyor.

Tesisin yıllık 755.000 ton olan kapasitesinin %86’sı kullanılıyor. 650.000 ton nominal kapasiteli tesiste, içlerinde altın ve gümüş de ihtiva eden kurşun ve çinko konsantrelerinden yılda yaklaşık 40.000 ton üretiliyor.

100.000 ton tüvenan cevheri için depolama alanı bulunan tesis, kırma- eleme, öğütme-boyutlandırma, flotasyon, filtre, reaktif hazırlama ve ADT olmak üzere toplam 6 üniteden oluşuyor.

Faaliyetlerimiz, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de istenilen bildirimler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın EÇBS Sistemi (BEKRA) üzerinden yapılmıştır. Dahili Acil Durum Eylem Planı, hazırlanarak BEKRA sistemine yüklenmiştir. İşletmemiz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiş olup, Yönetmeliğin Madde 11 hükümleri gereğince hazırlanması gereken “Güvenlik Raporu”, hazırlanmıştır. Yönetmeliğin Madde 16 hükmü gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.