ARTVİN YUSUFELİ ARAMA PROJESİ

2020 yılında şirket bünyesine katılan ve Dokumacılar Köyü mevkiinde yer alan ruhsat; kurşun, çinko, bakır, altın ve gümüş minerallerini içeren polimetalik bir depozit olarak tanımlanıyor.

Yakın geçmişte küçük kesitlerde yüksek tenörlü kurşun ve çinko cevherleri üretilen ancak daha önce hiç bir detaylı arama programı ve uygulaması yapılmamış olan sahada, 2021’le birlikte arama, galeri ve yeraltı sondaj çalışmaları başlatıldı. Galeri çalışmaları, eski küçük kesitli galerilerin taranması ve geçmişte üretilen ve halen devamlılığı olan cevherlerin hazırlık galerileri şeklinde devam ediyor. Yeraltı sondaj çalışmaları ise galerilerde görülen cevher zonlarının devamlılıklarını tespit etmek amacıyla yürütülüyor.

Maden sahasında görülen kayaçlardan ve cevher numunelerinden, petrografik ve mineraloji kanaliz çalışmaları başlatılmış olup detay jeolojik etüt ve haritalama çalışmaları ile sahanın genel potansiyelinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.